Projekt Tarceva
Projekt Tarceva je klinický registr pacientů léčených Tarcevou. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti léčby Tarcevou.
Vyhledávání

Garance

     Garanci projektu Tarceva zajišťují Česká onkologická společnost a Česká pneumologická a ftizeologická společnost.
  Pracovištěm odpovědným za vývoj tohoto informačního webu je Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.